Tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ bảy - 28/03/2020 15:49
.
Văn bản chỉ đạo của thành phố Tam Kỳ: 
/uploads/news/2020_03/_qtiupload_qoffice_2020_traodoinoibo_3_486-ubnd-vp-1_1.pdf

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam: 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
   Số:      861   /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
     Quảng Nam, ngày   27    tháng  3  năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng một số hoạt động 
để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19; 
Căn cứ Công căn số 2700-CV/TU ngày 26/3/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trong thời gian cao điểm; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, cụ thể:
1. Các hoạt động bị tạm dừng:
a) Hoạt động các câu lạc bộ: Bóng bàn, cầu lông, tennis, bida (billiards).
b) Phòng tập thể hình (Gym), thể dục thẩm mỹ (aerobic), yoga.
c) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trị liệu, thẩm mỹ (làm đẹp), chăm sóc sức khỏe.
2. Tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người:
a) Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
c) Tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động dịch vụ ăn, uống: Quán ăn, nhà hàng, quán beer (bia), quán coffee (cà phê) (công suất phục vụ từ 20 người trở lên).
3. Phạm vi áp dụng: Trên toàn tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian áp dụng: Từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 14/4/2020.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân liên quan nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. 
D:\Thanh a 2020\khac\QD 170320 tam dung dich  vu để PC dich Covid.doc
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
 Trần Văn Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây