thang 31

 
 

Những kết quả nổi bật của BHXH tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thứ năm - 08/02/2024 16:50
Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, toàn BHXH tỉnh Quảng Nam đã đặt quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước. Bước sang năm mới 2024, chúng ta cùng điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2023 của BHXH tỉnh Quảng Nam.

1. Hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc mạnh mẽ: 100% các xã, huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, trong năm 2023, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng thành viên. Đến nay, 100% các xã tại 242 đã thành lập Ban Chỉ đạo và đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện và hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh tới cấp xã cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

2. Diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục tăng, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chưa như kỳ vọng

          Năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và đời sống Nhân dân tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, nhất là công tác phát triển người tham gia. Song, với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, BHXH tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được các kết quả tích cực: số người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, cả tỉnh có khoảng: 227.007 người tham gia BHXH đạt 100,45% kế hoạch giao, trong đó 199.487 người BHXH bắt buộc (đạt 100,04% kế hoạch giao), 27.520 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 103,54% kế hoạch giao (tăng 5.946 người so với năm 2022); 185.813 người tham gia BHTN đạt 100,41% kế hoạch. Số người tham gia BHYT 1.477.179 người, đạt 100,32 kế hoạch giao, tăng 17.577 người so với năm 2022.

Việc giữ vững tốc độ phát triển BHXH, BHYT, đặc biệt là tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững trong khi đời sống người dân còn khó khăn một lần nữa đã khẳng định sự kiên định, quyết liệt của ngành BHXH Việt Nam trong việc thực hiện hiệu quả lộ trình BHXH, BHYT toàn dân. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa thể hiện trách nhiệm của Ngành trong đảm bảo ASXH, ổn định đời sống người dân.

             3. Số người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn, quyền lợi người thụ hưởng tiếp tục được đảm bảo kịp thời với chất lượng phục vụ ngày càng cao

            Toàn Ngành BHXH tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác chuyển đổi số, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ; giải quyết và chi trả đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách. Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ, với tinh thần khẩn trương, toàn Ngành đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023. Việc triển khai hiệu quả, nhanh gọn Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Ngành đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

           Trong năm 2023, BHXH tỉnh đã giải quyết: 1.481 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 209.028 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho 15.479 lượt người hưởng các chế độ trợ cấp thất nghiệp, 546 lượt người hỗ trợ học nghề. Tổng số chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 5,174 nghìn tỷ đồng, trong đó quỹ BHYT là 1,718 nghìn tỷ đồng với hơn 3,484 triệu lượt người KCB BHYT (Trong đó 3,135 triệu lượt KCB ngoại trú, trên 0,348 triệu lượt KCB nội trú).

            Xác định công tác phục vụ người hưởng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, ngành BHXH Việt Nam không ngừng cải cách hành chính mạnh mẽ: cắt giảm, đơn giản hóa TTHC từ 114 thủ tục (năm 2015) xuống chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ…. Đáng chú ý, năm 2023, cả nước đã có khoảng 64% số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

  Sự chủ động, kịp thời với tinh thần làm việc chu đáo, chuyên nghiệp của BHXH tỉnh Quảng Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

 4. Kỷ cương, kỷ luật về tài chính được tăng cường; quỹ BHXH, BHYT tiếp tục được quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

Quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, được quản lý, sử dụng đúng mục đích, an toàn, bền vững, công khai, minh bạch dưới sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH và các cấp, các ngành. Quy mô các quỹ tăng qua từng năm, được thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng, nhờ đó Nhân dân, người lao động (NLĐ) ngày càng yên tâm, tin tưởng chính sách.

 Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi người tham gia, quỹ BHXH, BHYT còn là nguồn tài chính quan trọng của quốc gia. Với cơ cấu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ chiếm trên 80% tổng dư nợ đầu tư, các quỹ bảo hiểm đã góp phần đáp ứng nhu cầu huy động vốn của ngân sách nhà nước, giúp thực hiện chính sách tài chính vĩ mô, ổn định tài chính quốc gia, cơ cấu lại nợ công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

            5. Công tác truyền thông, tư vấn, giải đáp chính sách tiếp tục đổi mới linh hoạt, sáng tạo

            Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, bắt kịp xu hướng hiện đại; kết hợp linh hoạt giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội;… tạo sự lan tỏa sâu rộng để người dân biết đến chính sách, hiểu sâu lợi ích của chính sách, từ đó tin tưởng, tham gia. Đáng chú ý, việc triển khai hiệu quả công tác truyền thông đã góp phần tăng cường sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

  Năm 2023, BHXH tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đăng tải 970 tin, bài trên cơ quan báo đài (trong đó: Số tin, bài. phóng sự tuyên truyền vùng đồng bào DTTSMN thực hiện 83 tin, số tin, bài, phóng sự truyền thông đề án 06 thực hiện 167 tin), và 7.211 lượt truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở (trong đó: 2.834 lượt phát thanh BHXH tự nguyện, 144 lượt phát thanh bằng tiếng dân tộc, 421 lượt phát thanh đề án 06).

Đã thực hiện gặp trực tiếp từng người, theo nhóm nhỏ được 1.046 cuộc với 5.081 người được truyền thông. Đã tổ chức 94 hội nghị với 5.689 người tham dự (trong đó hội nghị truyền thông về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tổ chức 48 hội nghị với 2.760 người tham dự, hội nghị truyền thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (DTTSMN) tổ chức 13 hội nghị với 664 người tham dự, Số hội nghị tuyên truyền đề án 06 là 7 hội nghị). Tổ chức tuyên truyền trực quan nhân kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam 16/2, Ngày BHYT Việt Nam 1/7; tổ chức thành công 02 đợt Ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT tháng 5 và tháng 7/2023.

Cổng TTĐT BHXH tỉnh đăng tải 378 tin, bài, ảnh, inforgraphic; 1.504 lượt đăng tải các sản phẩm truyền thông trên Fanpage, Zalo OA, Youtube của đơn vị; 11.086 lượt đăng tải các sản phẩm truyền thông trên Facebook, Zalo, Youtube của CCVC; nhắn 127.783 tin Brandname SMS thông báo người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT người hưởng trợ cấp thất nghiệp sắp đến hạn phải tham gia và gián đoạn thời gian tham gia.

       Công tác tư vấn, giải đáp, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng được BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh ngành BHXH Việt Nam phục vụ người dân tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nhận thấy lợi ích của BHXH, BHYT rất thiết thực đặc biệt đối với người có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, BHXH tỉnh đã phát động chương trình tặng sổ BHXH, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn với thông điệp trao nhân ái, lan tỏa yêu thương. Năm 2023 đã có 56 sổ BHXH và hơn 800 thẻ BHYT được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

            6. Ngành BHXH Việt Nam tiếp tục được ghi nhận, đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai Đề án 06

             Trong thời gian qua, Ngành BHXH Việt Nam đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chủ động thực hiện các giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, đạt nhiều kết quả trong “Năm Dữ liệu số quốc gia 2023” và vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH tỉnh đã phối hợp với ngành Công an, ngành Y tế và các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai: sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp phục vụ người dân đi KCB BHYT; triển khai 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng”… giúp người dân chỉ cần đến bộ phận Một cửa của UBND cấp xã nộp hồ sơ và nhận 3 kết quả cùng lúc.

7. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm sâu nhất từ trước đến nay

             Với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đa dạng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để thu hồi, giảm số tiền chậm đóng xuống mức thấp nhất. Đặc biệt, Ngành đã tăng cường tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các đơn vị chậm đóng lớn, kéo dài; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất các đơn vị SDLĐ; phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHXH, BHYT.

               Trong năm 2023, BHXH tỉnh đã tiến hành 15 cuộc thanh tra, kiểm tra (TTKT) theo kế hoạch tại 193 đơn vị. Nhờ các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ của BHXH tỉnh, năm 2023, số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,34% số phải thu - là tỷ lệ thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây.

Việc tiếp tục duy trì tỷ lệ chậm đóng ở mức thấp là một nỗ lực rất đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách.    

           8. Sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số”

            Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, BHXH Việt Nam tiếp tục nâng cấp ứng dụng “VssID - BHXH số” bổ sung nhiều tiện ích quan trọng: tính năng hiển thị số tiền và thời gian đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho NLĐ; cấp lại mật khẩu ứng dụng tự động bằng trí tuệ nhân tạo tích hợp trên Tổng đài chăm sóc khách hàng; liên thông, chia sẻ một số tính năng của VssID với ứng dụng VneID tạo thuận lợi cho người sử dụng…

             Ứng dụng VssID là bước đột phá trong công tác chuyển đổi số của Ngành, BHXH tỉnh đã tích cực đóng góp vào thực hiện hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, BYYT với các tính năng thiết thực, đến nay ứng dụng đã thu hút khoảng 35 triệu người sử dụng và nhận được nhiều phản hồi tích cực, đánh giá cao. Đây cũng là một trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là có lượng người dùng lớn tại Việt Nam.

Có thể nói, những kết quả tích cực, toàn diện đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác của BHXH tỉnh Quảng Nam đã cho thấy quyết tâm chính trị trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đươc giao, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của người dân, NLĐ, DN với các chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước ta.

Tác giả bài viết: THANH DŨNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây