1 1
 
 

Chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT: Tiếp tục đem lại nhiều lợi ích, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thứ tư - 03/04/2024 16:53
Với quyết tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, trong quý I/2024, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số, góp phần kiến tạo, xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đem lại lợi ích to lớn cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành, địa phương:

BHXH Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác để làm giàu các CSDL, phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Một số kết quả nổi bật như sau:

          Phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên
quan đến BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư: Đến
nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 96 triệu thông tin nhân khẩu
trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 87,75 triệu người
đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, chiếm 97,3% tổng số người
tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với CSDL quốc
gia về dân cư; phối hợp tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VNeID, đến
nay, đã có hơn 15,4 triệu lượt truy vấn thông tin sổ BHXH thành công để tích hợp
lên ứng dụng VNeID.

          Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế: BHXH Việt Nam đã
hoàn thành việc bóc tách, xử lý dữ liệu của các gói tin từ Tổng cục Thuế chuyển sang; thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam để lên biểu mẫu gửi BHXH tỉnh, thành phố khai thác.

 Kết nối dữ liệu với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước để tra cứu các thông tin của người lao động tham gia BHXH như: Trạng thái tại thời điểm tra cứu; trạng thái hưởng chế độ BHXH; tháng dừng đóng gần nhất; tổng thời gian tham gia BHTN chưa hưởng; lương bình quân 6 tháng cuối của lần chốt sổ cuối cùng trong quá trình giải quyết trợ cấp BHTN; phối hợp tích hợp, cung cấp  dịch vụ công (DVC) Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia. Đến nay, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 379.617 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động..

          Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy
chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở KCB trên toàn quốc phục vụ triển khai các
DVC trực tuyến "Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến" và 02 nhóm
thủ tục hành chính (TTHC) liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng". Đến nay, trên toàn quốc có 1.240 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.512.206 dữ liệu được gửi; có 1.647 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 1.041.818 dữ liệu được gửi; 629 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 11.087 dữ liệu được gửi. Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe).

          Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện DVC trực tuyến toàn trình đối với 02 nhóm TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng (trước đây người dân buộc phải đến UBND xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử).

          Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ
sở khám chữa bệnh để phục vụ khám chữa bệnh BHYT, bàn giao toàn bộ CSDL
hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận
dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng
.

          Có thể thấy, với nguồn CSDL được cập nhật thường xuyên và hệ thống
CNTT phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu của ngành BHXH Việt
Nam với các Bộ, Ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng
quản lý, cải cách, liên thông TTHC, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ
số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và doanh
nghiệp.

          Về triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

          100% cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip
(đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD). Đến nay, đã có hơn 68,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định
danh cá nhân/CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Với việc triển khai KCB BHYT bằng CCCD, người bệnh BHYT chỉ cần sử dụng CCCD để làm thủ tục KCB, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan BHXH cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ BHYT.

Về triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến

Toàn bộ các TTHC của BHXH Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp DVC trực tuyến toàn trình. Các DVC này được cung cấp trên nhiều nền tảng, hình thức, như: Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC Quốc gia, Ứng
dụng VssID, tổ chức IVAN, VNPOST... Trong Quý I/2024, toàn ngành BHXH
Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 4,3 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (tương đương
29,4 triệu hồ sơ gắn với từng người lao động, chiếm 87,2% tổng số hồ sơ cả trực
tiếp và trực tuyến được tiếp nhận và xử lý).

          Về triển khai ứng dụng VssID - BHXH số

          Toàn ngành BHXH Việt Nam đã phê duyệt khoảng 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng DVC BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID); đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã
hội (Cục C06) - Bộ Công an thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp
ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) với
ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID). Đến nay, đã có hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID.

          Về việc đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt

          BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng trên 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

          Ngày 22/3/2024, Bộ Công anBHXH Việt Nam đã thống nhất ban hành  quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền tảng CSDL quốc gia về
dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH
qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ
liệu người hưởng.

          Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tạo ra ngày càng nhiều tiện ích, dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp với mục tiêu luôn được BHXH Việt Nam xác định “chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, then chốt để Ngành phục vụ tốt nhất người tham gia, thụ hưởng chính sách”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân./.

Tác giả bài viết: T.D

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây